Võõrastemaja “Mare”
 
BildeBildeBilde
 
treðdiena, 14. aprîlis, 2021
Kontaktid
 

E- post:  info@hotelmare.lv
Aadress
: Roja, Selgas iela 1c, Rojas novads, LV 3264, Latvia

mobiil: (+371) 29169490, (+371) 28328599

Rekvisiidid makseteks internetipangas,
makse eesmärgiks kirjutage:
Viesnîca Mare-maksa par nummuriòu
SIA "Bûvserviss Roja"
PVN reì. Nr LV 41203007854
A/S SEB banka, UNLALV2X
Konts LV 53UNLA0050001323753