KontaktiNFORMĀCIJA

Uzņēmums: SIA "Būvserviss Roja"

PVN reģ. Nr LV 41203007854

Faktiskā adrese: Roja,Rojas pagasts ,Talsu novads, Selgas iela 1c,LV-3264

Juridiskā adrese: Bangu iela 2, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264

Tālrunis: (+371) 29169490

E-pasts: [email protected]; [email protected]